UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst“ - J.F. Kennedy

СПОРТ - КУЛЬТУРА - ДОЗВІЛЛЯ на UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Пости - по темі


Завантаження05.08.2023


PDF

01.08.2023


PDF

08.07.2023


PDF
Зараз ведуться переговори з багатьма місцевими клубами в цьому районі

 • Участь у спортивних секціях
• Участь у музичних гуртках
• Участь у культурних проектах

 

Завантаження20,08,2023


PDF
Чому українцям є сенс залучатися до німецьких клубів?

Переваги інтеграції через членство в німецьких асоціаціях

12.05.2023 - Siegfried Kraus

 

Вступ:
Інтеграція українців у німецьке суспільство є важливим і постійним процесом. Ефективним способом заохотити цей процес і побудувати міст між різними культурами та походженням є участь у німецьких асоціаціях. У цій статті ми розглянемо численні переваги членства в німецьких асоціаціях для українців.
Лінгвістична компетентність:
Членство в німецькій асоціації дає українцям можливість покращити свої знання мови. Щоденно спілкуючись із німецькими членами та беручи участь у заходах клубу, вони можуть застосовувати та розширювати свої знання німецької мови на практиці. Володіння мовою має вирішальне значення для досягнення успіху в німецькому суспільстві та використання професійних можливостей.
Соціальна мережа:
Приєднання до німецького клубу дає змогу українцям налагоджувати нові контакти та будувати соціальні зв’язки. Завдяки спільним заняттям та інтересам вони можуть подружитися з місцевими жителями та створити соціальну мережу підтримки. Ця мережа пропонує не тільки емоційну підтримку, але й доступ до важливої ​​інформації та ресурсів.
Культурний обмін:
Німецькі асоціації пропонують платформу для міжкультурного обміну між українцями та місцевими жителями. Поділяючись власними культурними традиціями, звичаями та фестивалями, українці сприяють культурному різноманіттю та сприяють взаєморозумінню та толерантності між членами. Водночас вони мають можливість краще пізнати та зрозуміти німецьку культуру, беручи участь у спільних заходах та святах.
Інтеграція в спільноту:
Членство в німецькій асоціації дає змогу українцям активно брати участь у громадському житті. Займаючись волонтерською діяльністю та беручи на себе відповідальність у клубних структурах, вони можуть внести свої навички та таланти та водночас зробити цінний внесок у суспільство. Це не лише сприяє індивідуальній інтеграції, а й сприяє позитивному сприйняттю українців у німецькому суспільстві.
Сприяння навчанню та роботі:
Багато німецьких асоціацій пропонують освітні та навчальні програми, які підтримують українців у подальшому розвитку їхніх професійних навичок. Завдяки тренінгам, семінарам і наставницьким програмам українці можуть отримати нові навички та покращити свої кар’єрні можливості. Крім того, клуби часто надають доступ до професійних мереж, які можуть бути корисними у пошуку роботи та професійному розвитку.

 

 

висновок:
Членство в німецьких клубах є цінною можливістю для українців інтегруватися в німецьке суспільство. Через набуття мовних навичок, розвиток соціальних мереж, культурний обмін, інтеграцію в громаду та сприяння навчанню та роботі українці відкривають численні переваги. Беручи активну участь у діяльності клубу, вони можуть не лише розвивати свої особисті навички та таланти, але й зміцнювати впевненість у собі та розвивати почуття приналежності до німецького суспільства.
Поліпшення мовної компетенції, отримане завдяки регулярному спілкуванню з німецькими членами, є неоціненним. Мова є ключем до повноцінної участі в соціальному, культурному та професійному житті. Практикуючи німецьку мову в автентичному середовищі, українці можуть швидко покращити свої мовні навички та підвищити свої шанси на ринку праці.
Соціальні мережі, які є результатом членства в асоціації, пропонують українцям підтримку та можливість обмінюватися ідеями з іншими людьми, які поділяють подібні інтереси та досвід. Ці соціальні зв’язки можуть зменшити відчуття ізоляції та допомогти подолати початкові труднощі прибуття в нову країну.
Ще однією перевагою членства в німецькій асоціації є культурний обмін. Українці мають можливість представити власну культуру, традиції та звичаї та водночас ближче познайомитися з німецькою культурою. Завдяки обміну поглядами та взаєморозумінню спільне життя в різноманітному суспільстві зміцнюється, а упередження можна руйнувати.
Інтеграція в громаду є важливим кроком для розвитку в українців почуття приналежності та прийняття. Завдяки волонтерській роботі в клубах вони можуть поділитися своїми навичками і водночас активно допомогти у формуванні німецького суспільства. Це сприяє визнанню та цінуванню українців як цінних членів суспільства.

 

 

Крім соціальних аспектів, багато німецьких асоціацій також пропонують освітні та професійні можливості. Українці мають можливість взяти участь у навчальних курсах та семінарах, які допомагають їм розвивати свої професійні навички. Крім того, клуби часто пропонують доступ до професійних мереж і менторських програм, які можуть допомогти українцям знайти відповідну роботу та професійно розвиватися.
Загалом членство в німецьких асоціаціях пропонує українцям комплексну платформу для сприяння їх інтеграції в німецьке суспільство. Через набуття мовних навичок, розвиток соціальних мереж, культурний обмін, інтеграцію в громаду, а також освітню та професійну підтримку, членство в клубі робить значний внесок у успішне життя українців у Німеччині та можливість брати активну участь. У той же час німецькі клуби також виграють від різноманітності та різних точок зору, які українці приносять до столу. Залучаючи українців до німецьких клубів, вони розширюють власне розмаїття та зміцнюють міжкультурні навички.
Однак переваги інтеграції через членство в німецьких асоціаціях не є односторонніми. Від участі українців виграють і самі клуби. Різноманітність культурного походження та досвіду збагачує спільноту та відкриває нові перспективи. Українці можуть привнести нові ідеї та імпульси, які призведуть до більш інноваційної та динамічної клубної культури. Вони також можуть будувати мости між різними групами і таким чином сприяти кращому міжкультурному розумінню.

 

Крім того, клуби можуть пристосовувати свої пропозиції та діяльність до потреб та інтересів українців. Пропонуючи, наприклад, культурні заходи чи мовні курси, вони створюють можливості для міжкультурного обміну та сприяють взаєморозумінню та інтеграції з обох сторін.
І останнє, але не менш важливе: українці також можуть сприяти зміцненню соціальної єдності через членство в німецьких асоціаціях. Активно беручи участь у клубному житті та спілкуючись із місцевим населенням, вони допомагають руйнувати упередження та стереотипи та доносити позитивний імідж українців у суспільстві. Це створює атмосферу поваги, толерантності та відкритості, яка є необхідною для успішної інтеграції.
Загалом членство українців у німецьких асоціаціях може зробити важливий внесок в інтеграцію. Переваги варіюються від подальшого розвитку мови та розвитку соціальних мереж до сприяння навчанню та роботі. У той же час самі клуби виграють від різноманітності та різних точок зору українців. Завдяки міжкультурному обміну та спільним зобов’язанням сприяє інтеграція та створюється взаєморозуміння, що сприяє відкритому та інклюзивному суспільству. Тому українцям є сенс і варто залучатися до німецьких клубів і користуватися багатьма можливостями та можливостями, які це відкриває.
Підсумовуючи, можна сказати, що членство в німецьких асоціаціях є чудовою можливістю для українців інтегруватися в німецьке суспільство та брати активну участь у суспільному житті. Переваги варіюються від покращення мовних навичок і побудови соціальних мереж до сприяння освіті та перспектив кар’єри. Через міжкультурний обмін та участь у спільній діяльності українці сприяють не тільки власному особистому розвитку, а й зміцненню соціальної єдності.
Дуже важливо, щоб і українські, і німецькі клуби відкривали свої двері та активно прагнули до інклюзивної та різноманітної спільноти. Сприяння інтеграції через членство в німецьких асоціаціях має підтримуватися державою, або шляхом надання ресурсів і програм фінансування, або шляхом підвищення обізнаності громадськості про важливість цих заходів.
В наших інтересах створити суспільство, засноване на повазі, розумінні та співпраці. Надаючи українцям можливість залучатися до німецьких клубів, вони можуть розвинути свій потенціал і водночас зробити цінний внесок у культурне багатство та суспільний прогрес.
Настав час визнати та використати інтеграційну силу німецьких клубів для створення інклюзивного та різноманітного суспільства, у якому кожна людина має можливість повністю розвинути свій потенціал.
Давайте працювати разом, щоб зруйнувати бар’єри, подолати упередження та створити інклюзивне середовище, де українці та місцеві жителі однаково раді, і разом створювати живе та гармонійне суспільство.